Author Archives: carohornung

About carohornung

Kognitiv Entwécklungpsychologin a Léierin. No menger Dokterarbëscht (2010) zum Thema wéi hänken Aarbëchtsgediechtnes a Mathékompetenzen bei Kanner am Alter vu 5-7 Joër zesummen, hunn ech op engem Projet mat geschafft wou mer eis mat Problemléisen am 1., 2. an 3. Schouljoër beschäftegt hunn. Fir méi no mat ze erliewen wéi jonk Kanner léieren hunn ech 1 Schouljoër an der "Eis Schoul" als Léierin matgeschafft. Momentan schaffen ech erëm bei EMACS (Uni lu) um Projet EpStan (épreuves standardisées) an entwéckelen Aufgaben an schoulesch Tester fir jonk Kanner an de Beräicher Mathematik a Sprooch. Cognitive psychologist and Preschool teacher. After defending my PhD thesis in 2010, I worked for a year on mathematical problem solving in first, second and third grade. To gain teaching and learning experiences in preschool I left scientific research and worked for 1 year as a preschool teacher at "Eis Schoul" in Luxembourg. Currently, I am working on the research project EpStan (épreuves standardisées) at EMACS (University of Luxembourg) and I develop test items to assess Mathematics and language competencies at an early age.

“wer lehren will muss das Lernen verstehen” Elsbeth Stern

Advertisements

Leave a comment

by | 8 October 2012 · 09:23