Wat bewierkt d’Méisproochegkeet?

Eis Fuerschung weist, datt d’Situatioun vun der Méisproochegkeet d’Exekutivfunktioune bei Kanner fördert. 70 portugisesch Immigrantekanner zu Lëtzebuerg si getest ginn a goufe mat monolinguale Kanner a Portugal verglach. D’Kanner zu Lëtzebuerg wore méi schlecht wéi d’Kanner aus Portugal an de Sproochtester, mee bei wäitem besser an den Aufgaben, déi d’Exekutivfunktioune moossen. Dëse sougenannte “multilinguale Virdeel” an den Exekutivfunktiounen ass dorop zréckzeféieren, datt méisproocheg Kanner tëschent verschidde Sprooche hin an hir wiesselen an hir Sprooch dem Ëmfeld upasse mussen. Dës Kanner trainéieren also sou Gehirprozesser, déi näischt direkt mat der Sprooch ze dinn hunn, nämlech d’Exekutivfunktiounen.

Mir ënnersichen elo gär, ob de “multilinguale Virdeel” och bei Kanner ze fannen ass, déi an der Schoul (awer net doheem) eng zweet Sprooch léieren. Mir wäerten dofir lëtzebuergesch Kanner testen, déi Däitsch a Franséisch léieren awer doheem just nëmme Lëtzebuergesch schwätzen. Mir sichen nach no Schoulen a Studenten, déi Loscht hunn un dësem Fuerschungsprojet deelzehuelen.

Contact: Pascale Engel de Abreu: pascale.engel@uni.lu

Engel de Abreu, Cruz-Santos, Tourinho, Martin, & Gathercole (under review). Bilingualism enriches the poor.

E Merci de Schoulen an der Fiels, zu Biissen, Dikrech, Déifferdeng, Ettelbréck, a Kolmer-Bierg.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Scientific studies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s